مقاومت یک قطعه الکترونیکی

مقاومت

مقاومت درواقع نامی برای ویژگی مخالفت کردن مواد رسانا یا نیمه‌رسانا با عبور جریان الکترون‌ها است. بنابراین یک مقاومت نیز یک قطعه‌ی الکترونیکی است که توانایی مخالفت با عبور جریان الکترونی را دارد.

ساخت مقاومت‌هایی با هر اندازه‌ی دلخواه و یا با تمام اندازه‌های ممکن کار بسیار مشکلی است. به همین دلیل تعداد محدودی اندازه‌ به طور قراردادی مشخص و انتخاب شده و تنها مقاومت‌های با آن مقادیر ساخته می‌شوند.

به این مقادیر مقادیر مرجع ( ارزش‌های پرکاربرد-استاندارد مقاومت ها) می‌گویند. در کاربردهای عملی، مقاومت‌هایی را انتخاب می‌کنیم که نزدیک‌ترین مقدار را به اندازه مورد نیاز ما دارند.

 

سیستم کدبندی براساس رنگ‌ مقاومت ها

روشی که برای تعیین اندازه مقاومت به کار می‌رود، روش سیستم کدبندی براساس نوارهای رنگی است. این نوارهای رنگی همان طور که در تصویر بالا می‌بینید بر روی مقاومت‌ها درج می‌شوند. هر مقاومت دارای چهار نوار رنگی است که کدهایی برای تعیین مقدار مقاومت آن قطعه هستند. هر رنگ، ارزش از پیش تعیین شده‌ای دارد. در جدول زیر ارزش رنگ‌ها را می‌بینیم.

رنگ رقم ضریب میزان خطا( تُلِرانس) بر حسب درصد
مشکی  10 = 1
قهوه‌ای 1  101 = 10 1
قرمز 2  102 = 100 2
نارنجی 3  103 = 1000
زرد 4  104 = 10000
سبز 5  105 = 100000 0.5
آبی 6  106 = 1000000 0.25
بنفش 7  107 = 10000000 0.1
خاکستری 8  108 = 100000000
سفید 9  109 = 1000000000
طلایی  10-1 = 0.1 5
نقره‌ای  10-2 = 0.01 10
بدون رنگ 20

روش کدگشایی رنگ‌ها به این شکل است که دو رنگ اول به ترتیب رقم اول و دوم اندازه  را نشان می‌دهند. رنگ سوم ضریب را نشان می‌دهد( تعداد صفرهایی که بعد از دو رقم اول و دوم می‌آید. ) و رنگ چهارم  نیز بیانگر میزان خطا یا همان تُلِرانس است. تُلِرانس در واقع بازه‌ای است که قطعه الکتریکی می‌تواند در حین کار کردن در مدار در آن بازه تغییر کند و در عین حال عملکرد درستی داشته باشد. توجه به این بازه در کاربردهای عملی بسیار اهمیت دارد.