.

.

.

.

..

..

.

.

ساخت و تولید مولدهاي برق پایه گازسوز پس از طی فرآیندهاي تحقیقاتی متعدد در برق روان پاسارگاد

آشنایی بیشتر

شرکت برق روان پاسارگاد

شرکت برق روان پاسارگاد

وزارت نیروي جمهوري اسلامی ایران به عنوان متولی صنعت برق کشور در راستاي خصوصی سازي بخش هاي مختلف تولید، انتقال و توزیع برق، سهم قابل توجهی از بخش تولید را در طی چند سال اخیر به بخش خصوصی واگذار نموده است. درهمین راستا و با توجه به فرصت هاي موجود شرکت برق روان پاسارگاد با تکیه بر تجربه و توان علمی و عملی متخصصان و پژوهشگران کارآزموده خود و با هدف تحقیق، توسعه و ساخت انواع مولدهاي برق گازسوز و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه احداث نیروگاه، مطابق استانداردهاي روز، در سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود. (بیشتر…)

آشنایی بیشتر

مطالب آموزشی اخیر

انتخاب مخزن سوخت ژنراتور
13 مهر

انتخاب مخزن سوخت ژنراتور

انتخاب مخزن سوخت ژنراتور ژنراتورها برق کمکی را در هنگام قطع برق از شرکت توزیع برق محلی تامین می کنن...
مزایا و کاربردهای استفاده از PLC چیست؟
10 مهر

مزایا و کاربردهای استفاده از PLC چیست؟

مزایا و کاربردهای استفاده از PLC تابلوهای برق را می‌توان قلب تپنده مدارهای الکتریکی دانست و به همین...
نگهداری سیستم خنک کننده
7 مهر

نگهداری سیستم خنک کننده

نگهداری سیستم خنک کننده برای اطمینان از عملکرد ژنراتور، درک اولیه اجزای سیستم خنک کننده مورد نیاز ا...

مولدهاي برق پایه گازسوز

خدمات مشاوره، طراحی، مهندسی، تامین تجهیزات

احداث، بهره برداري، تعمیرات و نگهداري