شرکت برق روان پاسارگاد

وزارت نیروي جمهوري اسلامی ایران به عنوان متولی صنعت برق کشور در راستاي خصوصی سازي بخش هاي مختلف تولید، انتقال و توزیع برق، سهم قابل توجهی از بخش تولید را در طی چند سال اخیر به بخش خصوصی واگذار نموده است. درهمین راستا و با توجه به فرصت هاي موجود شرکت برق روان پاسارگاد با تکیه بر تجربه و توان علمی و عملی متخصصان و پژوهشگران کارآزموده خود و با هدف تحقیق، توسعه و ساخت انواع مولدهاي برق گازسوز و ارائه خدمات فنی و مهندسی در حوزه احداث نیروگاه، مطابق استانداردهاي روز، در سال 1395 فعالیت خود را آغاز نمود.

اهداف شرکت
شرکت برق روان پاسارگاد از ابتداي فعالیت خود، اهداف زیر را مبناي فعالیت قرار داده است :
• توسعه خصوصی سازي صنعت برق کشور
• بومی سازي فناوري در بخش تولید
• توسعه سطوح فناوري موجود در صنعت برق
• طراحی، راه اندازي و احداث مولدهاي برق کوچک مقیاس
• توسیع زیرساخت ها در راستاي جذب سرمایه گذاري در بخش تولید برق

سند چشم انداز شرکت
سند چشم انداز شرکت برق روان پاسارگاد در ده سال آتی به صورت زیر تدوین شده است:
• بهره برداري از فناوري هاي روز دنیا و ارتقاء سطح فناوري در ساخت مولدهاي برق
• ارائه خدمات فنی و مهندسی ساخت مولدهاي برق پایه گازسوز
• ارائه خدمات فنی و مهندسی احداث نیروگاه
ارزشهاي سازمانی
• تلاش مستمر در راستاي ارتقاء سطح دانش
• پاسخگویی مناسب به مشتریان
• پایبندي به اصول اخلاقی و قانونی
• تعامل پایدار و سازنده با سرمایه گذاران، سهامداران، کارکنان و مشتریان
• ایجاد ارزش افزوده حداکثري با تکیه بر توان داخلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.