عملیات و نگهداری

عملیات و نگهداری

  • بهبود عملکرد
  • استخدام نیروی انسانی
  • مدیریت تاسیسات
  • آمادگی عملیاتی
  • مهندسی نیروگاه
  • تعمیرات و نگهداری
  • ازسرویس خارج کردن

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.