طراحی

طراحی

  • طراحی مفهومی
  • برآورد اولیه
  • مطالعات امکانسنجی
  • اخذ مجوز
  • مدلسازی و شبیه سازی فرآیند
  • تامین مالی پروژه
  • تشریح گستره پروژه
  • مکان یابی
  • انتخاب تکنولوژی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.