کتاب «یکصد سال صنعت برق اصفهان» رونمایی شد

یکصد سال صنعت برق اصفهان
مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان در آیین رونمایی از کتاب «یکصد سال صنعت برق اصفهان»گفت: این کتاب با ویندوز پژوهش‌های مدون اشاره به فراز و نشیب ها، نقاط قوت و ظرفیت‌های صنعت برق اصفهان از سال ۱۲۹۷ تا ۱۳۹۷ دارد. مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای اصفهان گفت: این کتاب یک جلدی ۶۱۸ صفحه ایی در قطع رحلی به شمارگانی ۵۰۰ نسخه چاپ شده است. رسول موسی رضایی با بیان اینکه صنعت برق نقش زیربنایی در توسعه اقتصادی کشور دارد افزود: کتاب «یکصدسال صنعت برق اصفهان» با ویندوز پژوهش‌های مدون اشاره به فراز و نشیب ها، ن...
بیشتر