از انواع ماشین های سیستم CHP چه می دانید ؟

CHP
ماشین های رایج سیستم CHP CHP یکی از تکنولوژی های پیشرفته ی پیشتاز در دستیابی به بهره وری سوخت است. راندمان سیستم های ژنراتوری تحت شرایط مطلوب می تواند تا ۲۰۰% یا حتی بیشتر افزایش یابد. افزایش نگرانی ها در رابطه با انتشار دی اکسید کربن باعث شده تا کاهش استفاده از سوخت های فسیلی در آینده ضروری شود. بجای ایجاد تغییر اساسی در تکنولوژی های تولید نیروی حال حاضر(خورشیدی، باد، آبی) شرکت ها با استفاده از کوژ نراسیون با هزینه ای کمتر به راندمان بالاتر دست می یابند. در ادامه به بررسی انواع ماشین ...
بیشتر

مزایا و معایب پیل سوختی چیست؟

مزایا و معایب پیل سوختی
مزایا و معایب پیل سوختی پیل سوختی (fuel cell) مکانیسمی‌ دوست‌دار محیط زیست، برای تولید الکتریسیته است. الکتریسیته بدون ایجاد واکنش سوختن با اتصال هیدروژن و اکسیژن همراه با آب و حرارت تولید می‌شود. ولتاژ برق تولیدی از هر تک‌سل بسیار اندک است ( کمتر از یک ولت). در نتیجه تعداد زیادی سل به صورت سری به یک‌دیگر متصل می‌شوند تا ولتاژ مناسبی تولید شود. تولید برق از پیل‌های سوختی اقتصادی است و نگاه جهان به تولید انرژی را دست‌خوش تغییر کرده است. تاکنون از هیدرو‌‌ژن برای تامین برق گوشی تلفن همراه یا ...
بیشتر