برق گرفتگی کودکان

برق گرفتگی کودکان
در هنگام شوک برق گرفتگی کودکان چه باید کرد؟ برق گرفتگی کودکان:اگر متوجه برق گرفتگی کودکان شدید، اولین کاری که انجام می‌دهید این باشد که در صورت امکان منبع الکتریکی را خاموش کنید- برای مثال سیم را از برق بکشید یا کنتور برق را قطع کنید. هیچ وقت هول نشوید و با دست خیس یا دست لُخت به کودک‌تان که هنوز به جریان الکتریکی متصل است دست نزنید و گرنه نه تن‌ها کودک‌تان را نجات نمی‌دهید بلکه خودتان هم دچار برق گرفتگی می‌شوید. اگر نتوانستید منبع الکتریکی را قطع کنید برای جدا کردن کودک‌تان از برق از یک جسم نا...
بیشتر

پیشگیری از برق گرفتگی کودکان

پیشگیری از برق گرفتگی کودکان
چگونگی پیشگیری از برق گرفتگی کودکان پیشگیری از برق گرفتگی کودکان:بهترین راه پیشگیری از صدمات الکتریکی یا شوک برق گرفتگی کودکان، این است که محل خروج تمام پریزها و منابع برق با محافظ پریز برق یا درپوش پریز برق مسدود شوند. تمام سیم‌های برق، باید دارای عایق مناسب بوده و دور از دسترس کودکان باشند. اگر کودک در محلی است که در آنجا وسیله الکتریکی وجود دارد، باید کاملا تحت نظر قرار گیرد. وسایل برقی کوچکی که در نزدیکی وان حمام یا استخر قرار دارند، بسیار خطرناک به شمار می‌روند. شوک برق گرفتگی کودکان بس...
بیشتر