دسته بندی پیشرانه‌ های احتراق داخلی پیستونی ( قسمت دوم )

پیشرانه‌ های احتراق داخلی پیستونی
تقسیم بندی پیشرانه های احتراق داخلی پیستونی پیشرانه‌ های احتراق داخلی پیستونی با توجه به سیکل کاری خود به چندین دسته تقسیم می‌شوند: پیشرانه‌ی اتکینسون جیمز اتکینسون (James Atkinson) یک مهندس بریتانیایی بود که همانند بسیاری از مخترعان، کارآفرینان، و فلزکاران قرن نوزدهم،  در پی راه‌هایی برای بهبود عملکرد چرخه‌ی پیشرانه احتراق اتوی چهار زمانه بر آمده بود. این پیشرانه برای اولین بار در سال۱۸۷۶ ساخته شده است. پیشرانه‌ای که او در سال ۱۸۸۲ به ثبت رساند، دارای  طول‌های حرکت پیستون (stroke length)...
بیشتر