کاربرد پیل سوختی و انواع آن

کاربرد پیل سوختی و انواع آن
پيل سوختي چيست؟ کاربرد پیل سوختی و انواع آن | پيل سوختي وسيله‌اي است که انرژي شيميايي سوخت را مستقيماً به انرژي الکتريکي تبديل مي‌کند. عملکرد پيل سوختي مانند باتري نيست که انرژي را ذخيره کند بلکه پيل سوختي حالتي از انرژي به حالت ديگر تبديل مي‌کند، به طوري که در اين تبديل مواد داخل پيل مصرف نمي‌شوند . گاز هيدروژن به دليل تمايل واکنش دهندگي بالا، فراواني و عدم آلايندگي محيط زيست، به عنوان سوخت ايده‌آل در پيل‌سوختي مورد استفاده قرار مي‌گيرد.  ساختمان پيل سوختي هر پيل سوختي از سه جزء اصلي ت...
بیشتر