آشنایی با واحدهای گازی نیروگاهی

آشنایی با واحدهای گازی نیروگاهی : نیروگاه های گازی ، با ترکیب سوخت گاز یا سوختهای پشتیبان با هوا در محوطه احتراق ، هوای داغ تولید کرده و هوای داغ منجر به گرداندن توربین های گاز و در نتیجه گردش ژنراتور و تولید برق می گردد . بخش های مختلف یک نیروگاهی گازی به شرح ذیل ست : 1- توربين و ژنراتور: توربين گاز شامل بخش كمپرسور و محفظه هاي احتراق و بخش توربين مي باشد. هوا از طريق سيستم Air Intake وارد كمپرسور گرديده و در طی چندین مرحله فشره شده و فشار آن بالا ميرود سپس در محفظه هاي احتراق ...
بیشتر