از انواع نیروگاه تولید برق چقدر می دانید ؟ ( قسمت اول )

نیروگاه برق
 انواع نیروگاه ها نیروگاهنیروگاه  ( Power station)، که با نام «کارخانه برق» هم شناخته می‌شود، مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود. در این مقاله با انواع نیروگاه هایی که در حال حاضر وجود دارند آشنا می شوید. از جمله این نیروگاه ها،  نیروگاههای جزر و مدی، نیروگاههای موج، نیروگاههای مگنتو هیدرودینامیک، نیروگاههای بیوماس، نیروگاههای زباله سوز بخار، نیروگاههای گازی با سوخت خرده چوب، نیروگاههای شکافت هسته‌ای، نیروگاههای جوش (گداخت) هسته‌ای، نیروگاههای ...
بیشتر