روشهاي توليد DG

روشهاي توليد DG | بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان
روشهاي توليد DG چگونه است؟ روشهاي توليد DG : در دنياي امروز و با توجه به پيشرفتهاي صورت گرفته تأمين كننده هاي انرژي و مصرف كنندگان مي‌توانند رنج گسترده اي از روشهاي توليد انرژي را برگزينند. از اين ميان گزينش روشهاي مختلف رايج مي‌تواند كاربردهاي زيادي از جمله تامين گرما و سرما را نيز در بر داشته و مزايايي را فراهم سازند. ساير روشها براي استفاده در حالت اضطرار گزينه مناسبي به نظر مي رسند. (مانند Microwind، Microhydro) تاكنون جهت توليد انرژي كه آنرا توليد غير متمركز مي‌ناميم چند روش در دنيا بكا...
بیشتر