کاربرد موتوربرق های گازسوز در خانه هوشمند

کاربرد موتوربرق های گازسوز در خانه هوشمند | بهتیرن شرکت برق اصفهان
خانه هوشمند(BMS) و کاربرد موتوربرق های گازسوز کاربرد موتوربرق های گازسوز:ساختمان هوشمند به سیستمی گفته می شود که توسط آن بتوان کلیه موارد مورد نیاز یک ساختمان را کنترل و مدیریت کرد . در طراحی و اجرای یک ساختمان هوشمند هر گونه ایده و نظری قابل اجرا و پیاده سازی است و نمیتوان در هوشمند ساختن یک ساختمان حدودی را مشخص نمود . تمامی تجهیزات در یک ساختمان هوشمند پس از نصب و راه اندازی به وسیله یک سیستم کامپیوتری برنامه ریزی می شوند و برای هر کدام از این تجهیزات سناریوهای مختلفی تعریف میگردد ، به...
بیشتر