CHP راه موثر در تولید همزمان برق و گرما

تولید برق و گرما
CHP راه موثر برای تولید برق و گرما بطور همزمان می باشد . منظور از  CHP یا cogeneration این است که گرما و برق به صورت همزمان در یک فرآیند تولید می شوند . در تولید به روش CHP ابتدا برق تولید می شود و سپس حرارت تولید شده بصورت بخار داغ یا گازهای اگزوز بازیافت شده بصورت انرژی گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد. راندمان تولید برق به تنهایی بین ۳۵-۵۵ ٪ است ، اما با استفاده از روش CHP بازده کلی را می توان تا ۸۰-۹۰ ٪  افزایش داد و از انرژی حرارتی باقی مانده می توان در فرآیندهای صنعتی یا گرم کردن محیط...
بیشتر