توليد همزمان برق و حرارت (CHP) و مزایای بارز آن

توليد همزمان برق و حرارت (CHP)
سيستم (CHP (Combined Heat and Power plant سيستمي است که حرارت خروجي آن مستقيما مورد استفاده قرار گرفته، همچون استفاده از دود و هواي خروجي در گلخانه يا کوره و نظاير آن و يا براي توليد آب گرم و بخار و يا کاربردهاي ديگر بازيافت مي­شود، و بازده الکتريکي موثر آن بيش از يک و نيم برابر متوسط بازده نيروگاه­هاي حرارتي است. مزاياي بارز سيستم CHP افزايش راندمان: سيستم CHP مي تواند باعث افزايش راندمان توليدات پراكنده تا بيش از 85% گردد، اين در حالي است که اجراي سيستم CHP تنها افزايش بسيار كوچكي ...
بیشتر