نحوه انجام تست تشخیصی از نظر کوروناویروس جدید، برای یک بیمار چگونه است؟

انجام تست تشخیصی از نظر کوروناویروس
 نحوه انجام تست تشخیصی از نظر کوروناویروس جدید، برای یک بیمار چگونه است؟ در این مطلب و مطالب بعدی، سعی کرده ایم به تمام مطلب و سوالات پر تکرار در رابطه با کروناویروس برای شما کاربران سایت مطالب مفید، کوتاه و علمی رو بیان کنیم. در این مطلب به سوال متداول زیر پاسخ داده ایم:  نحوه انجام تست تشخیصی از نظر کوروناویروس جدید، برای یک بیمار چگونه است؟ پاسخ: در حال حاضر، تست آزمایشگاهی از نظر این ویروس در دو مرکز تشخیصی مورد تأیید وزارت بهداشت انجام میشود. زمانی که مرکز بهداشت شهرستان/استان یک بی...
بیشتر