تاریخچه اختراع ترانزیـسـتـور

ترانزیستور
تاریخچه  ترانزیـسـتـور در اوایل سـال 1948 نخسـتین نمـونـه از یـک ترانزیـسـتـور (Transistor) که بدنه فلزی داشت در مجموعه آزمایشگاه های Bell ساخته شد. این ترانزیستور که قرار بود جایگزین لامپهای خلاء - الکترونیک - شود Type A نام گرفت. این ترانزیستور که کاربرد عمومی داشت و بسیار خوب کار می کرد یکسال بعد به تعداد 3700 عدد تولید انبوه شد تا در اختیار دانشگاه ها، مراکز نظامی، آزمایشگاه ها و شرکت ها برای آزمایش قرار گیرد. جالب آنکه این اختراع در زمان خود آنقدر مهم بود که هر عدد از این ترانزیستورها ...
بیشتر