ترانس محافظ چیست ؟

ترانس محافظ
ترانس محافظ ترانس باک-بوست یا ترانس محافظ (buck-boost transformer) نوعی ترانسفورماتور (transformer) است که از آن برای تنظیم ولتاژی که به تجهیزات جریان متناوب وارد می‌شود استفاده می‌شود. ترانس محافظ برای تجهیزات زیادی مانند UPS کامپیوتر، توزیع برق قدرت (electric power distribution) و مانند آن به کار می‌رود. استفاده از تجهیزات الکتریکی در ولتاژی به غیر از ولتاژ طراحی آن می‌تواند باعث کارایی پایین، عمر مفید پایین و احتمالا گرم شدن بیش از حد و سوختن می‌شود. ترانس محافظ را می‌توان برای تامی...
بیشتر