تبریک نوروز ۱۳۹۸ به همراهان عزیز

نوروز مبارک
تبریک نوروز ۱۳۹۸ چند گویی که چو هنگام بهار آید گل بیارید و بادام به بار آید روی بستان را چون چهره ی دلبندان از شکوفه رخ و از سبزه عذار آید این چنین بیهوده ای نیز مگو با من که مرا از سخن بیهوده عار آید شصت بار آمد نوروز مرا مهمان جز همان نیست اگر ششصد بار آید هر که را شست ستمگر فلک آرایش باغ آراسته او را به چه کار آید ؟ سوی من خواب و خیال است جمال او گر به چشم تو همی نقش و نگار آید ” ناصرخسرو “ جشن عید نوروز این جشن از کهن ترین جشن های ایرانی است که پژوهشگران بنیاد آن را هند ...
بیشتر