ساختار CHP یا تولید همزمان برق و حرارت چگونه است؟

ساختار CHP یا تولید همزمان برق و حرارت | شرکت مهندسی برق اصفهان
ساختار CHP ساختار CHP:در اینجا به بررسی دو ساختار رایج CHP می‌پردازیم: توربین احتراق، یا موتور پیستونی، با بخش بازیابی حرارت بویلر بخار با توربین بخار احتراق، یا موتور پیستونی، با بخش بازیابی حرارت توربین احتراق یا موتور پیستونی CHP با سوزاندن سوخت (گاز طبیعی، نفت، بیوگاز) برای به کار انداختن ژنراتور برای تولید برق و استفاده از وسیله بازیابنده حرارت برای به دام انداختن گرمای بدست آمده از توربین یا موتور). این گرما به صورت انرژی حرارتی مفید تبدیل می‌شود، و معمولا به صورت بخار یا آب گ...
بیشتر