برندهای ژنراتور گاز سوز

برندهای ژنراتور گاز سوز
برندهای ژنراتور گاز سوز موتورهای گاز سوز مطرح در ایران شامل پنج برند می باشد که عبارتند از: موتورهای گاز سوز کاترپیلار، لوول چین، پرکینز انگلستان، کامینز، موتورسازان تبریز. موتورهای گاز سوز کاترپیلار بیشتر در توان های بالا و نیروگاهی موجود می باشد که نمونه های 500KVA و 1 مگاوات و دو مگاوات آن به تعداد زیاد و در صنایع در حال کار می باشد. موتورهای لوول در توانهای پائین تا 60KVA بیشتر برای مجتمع های مسکونی و تجاری کاربرد دارد. موتورسازان تبریز بیشتر در دو رنج 30 کاوا و رنج 60KVA برای ک...
بیشتر