مزایا و کاربردهای استفاده از PLC چیست؟

مزایا و کاربردهای استفاده از PLC چیست؟
مزایا و کاربردهای استفاده از PLC تابلوهای برق را می‌توان قلب تپنده مدارهای الکتریکی دانست و به همین دلیل محافظت از آن ضروری است و برای این کار لازم است که با لوازم اندازه گیری در تابلو برق آشنایی داشته باشید تا از بروز خسارت و اختلال در تجهیزات و سیستم جلوگیری کنید. همچنین استفاده از پی ال سی بر روی تابلوهای برق مزایایی به همراه دارد. برخی از مهم‌ترین مزایای استفاده از این سیستم عبارت است از: سیم‌بندی سیستم‌های جدید در مقایسه با سیستم‌های کنترل رله‌ای تا ۸۰ درصد کاهش می‌یابد. از آنجایی ...
بیشتر