تولید برق و گرما به صورت همزمان در نیروگاه سیکل ترکیبی

توليد برق و گرما به صورت همزمان

با استفاده از پديده توليد همزمان برق و گرما و يا سرما در ميكروتوربين‌ها راندمان DG از نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي نيز بالاتر رفته و به حدود 90-80 درصد انرژي شيميايي سوخت مي‌رسد.

افزايش قابل توجه راندمان در كشورهايي كه انرژي (برق و سوخت) داراي قيمت واقعي مي‌باشد، بسيار قابل توجه است و انگيزه‌اي است بسيار قوي براي استقرار واحدهاي DG در محل مصرف.

اضافه كردن مبدل حرارتي به واحد مولد برق، قيمت مجموعه را بالا مي‌برد اما در عوض همراه با هر كيلووات انرژي الكتريكي توليدي، حدود دو كيلووات انرژي حرارتي براي مصارف گرمايشي و سرمايشي برداشت مي‌شود و اين خود هزينة سرمايه‌گذاري و نيز هزينة سوخت و نگهداري واحدهاي سنتي تأسيسات حرارتي و تهوية مطبوع را كاهش مي‌دهد.

ضمناً همراه با گازهاي خروجي از ميكروتوربين‌ها مقداري گرما و گاز CO2 نيز به محيط زيست آزاد مي‌شود كه مي‌توان CO2 موجود را به طور مستقيم وارد گلخانه‌ها كرده و از گاز توليدي توسط اين مولدها نيز استفاده نمود.


بیشتر بخوانید : تولید همزمان گرما و برق در نیروگاه‌ های حرارتی


 توليد پراكنده و مسائل زيست‌محيطي

طبق پيمان كيوتو كشورهاي عضو اتحادية اروپا ملزم به كاهش اساسي در توليد گازهاي گلخانه‌ايخود شده‌اند. در كشورهاي انگلستان، اسكاتلند و ولز، 45 درصد از آلودگي‌هاي كربني تا سال 2010 ناشي از توليد توان الكتريكي خواهد بود، بنابراين دولت در اين كشورها تصميم دارد كه 10 درصد از توليدات برق خود را تا سال 2010 و 20 درصد تا سال 2020 را از طريق منابع تجديدپذير انرژي تأمين نمايد و به اين ترتيب 60 درصد از آلودگي‌هاي كربني ناشي از توليد انرژي الكتريسيته را تا سال 2050 كاهش دهد.

اين تقاضاي توليد بر اساس توليد برق توسط DGها و از منابع تجديدپذيري نظير انرژي باد، انرژي خورشيد و بيوماس تأمين خواهد شد.

كاهش انتشار گازهاي گلخانه اي

در حال حاضر به طور متوسط به ازاي توليد هر كيلووات ساعت برق، حدود 600 گرم گاز دي اكسيد كربن توليد مي شود . چشم انداز سال 2050 صنعت برق جهان، كاهش اين عدد به يك سوم شرايط جاري و رسيدن به 200 گرم دي اكسيد كربن است.

مطابق بررسي هاي انجام شده، انتشار كربن در دوره عمر نيروگاه هاي نفتي، ديزلي و زغال سنگي از تكنولوژي هاي ديگر بيشتر است. با اجراي نقشه راه و بهبود راندمان توليد و استفاده روزافزون از منابع تجديدپذير، اميد مي رود كه ميزان انتشار كربن ناشي از توليد برق، كاهش چشمگيري پيدا كند.

پيش بيني ها حاكي از آن است كه با توسعه تكنولوژي، قيمت تمام شده توليد برق از نيروگاه هاي بادي تا سال 2030 از روش هاي ارزان امروزي ( زغال سنگ و گاز) نيز ارزان تر مي شود.

اين مهم نويد دهنده توسعه روزافزون سهم باد در سبد منابع توليد برق جهان است. مطابق آمار منتشرشده از سوي انجمن انرژي بادي اروپا، ظرفيت نيروگاه هاي بادي نصب شده در سال 2008 ، براي نخستين بار از ساير منابع توليد برق در اروپا (حتي گاز!) فزوني گرفته است.