کلید های برق چند دسته هستند ؟+تصاویر

کلید های برق

به طور کلی کلید های برق بصورت زیر طبقه بندی می شوند:
1-بر حسب نوع منبع نیرو که شامل کلیدهای مورد مصرف در برق متناوب (AC) برق مستقیم (DC) و هر دو نوع متناوب و مستقیم (DC و AC ) می شود.

2- بر حسب نوع اتصال که شامل کلیدهای یک جهته (یک پل، دو پل، سه پل و سه پل و نول )
کلید های چند (دو جهته با حالت خاموش، دو مداره تبدیل، تبدیل دوپل، و صلیبی) می باشد.

کلید های برق

3-بر حسب روش به کار انداختن کلید که شامل کلیدهای گردان، نوسانی، شستی، تکمه فشاری و کششی می شود.

کلید های برق

4- بر حسب درجه حفاظت در برابر اثر زیان آور آب به داخل کلید که شامل کلیدهای
بدون حفاظت معمولی، کلیدهای محافظت شده در برابر چکیدن قطرات آب، کلیدهای محافظت شده
در برابر پاشیده شدن آب و کلیدهای غیرقابل نفوذ در برابر آب

کلید های برق

5-برحسب روش نصب که شامل نصب رو کار، توکار، نیمه توکار، و تابلویی می باشد.

کلید های برق

6-بر حسب فواصل بین کنتاکتها که شامل فاصله معمولی، فاصله جزیی یا مینی ( mini-gap )،
فاصله بسیار جزیی (migo-gap) و بدون فاصله (كلیدهای نیمه هادی) خواهد بود.
7- بر حسب درجه حفاظت در برابر دسترسی به قسمت های خطرناک و اثرات زیان آور ورود اشیاء جامد خارجی به درون کلید به IP2X و IP4X و IP5X تقسیم می شوند.

8-بر حسب روش نصب کلید از نظر طرح ساخت آن که شامل کلیدهایی می شود که پوشش
یا صفحه درپوش آن بدون جابجایی هادیها قابل برداشت باشد، و کلیدهایی که پوشش یا صفحه درپوش آن بدون جابجایی هادیها قابل برداشت نباشد.

9-بر حسب نوع ترمینال به شرح زیر

-کلیدهای دارای ترمینال پیچدار
-کلیدهای بدون ترمینال پیچی ویژه هادی های صلب
-کلیدهای بدون ترمینال پیچی برای هادیهای صلب و قابل انعطاف

شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد

آدرس :
اصفهان، خیابان توحید میانی، نبش کوچه بهار، ساختمان کوه نور، پلاک ۸ ، طبقه سوم، واحد ۳۴

تلفن های تماس:
تلفن: ۳۶۲۷۷۱۳۶-۰۳۱         فکس:  ۳۶۲۷۷۱۳۷-۰۳۱          همراه: ۰۹۳۰۳۳۸۰۰۳۹