محدودیت های شبکه مدباس

شبکه مدباس

شبکه ی مدباس اولین بار در سال 1979 توسط شرکت Modicon که بعدها زیر مجموعه ای از اشنایدر الکتریک گردید،معرفی شد. 

شرکت Modicon ابتدا این پروتکل ارتباطی را به جهت استفاده در PLC ها رایج کرد ولی بتدریج پروتکل مدباس به صورت یک استاندارد پذیرفته شد و توسط بسیاری از شرکت های تولید کننده تجهیزات اتوماسیون مورد استفاده قرار گرفت.

شبکه ی مد باس به صورت یک استاندارد باز(Open Source) می باشد و به همین دلیل به سهولت می توان بین تجهیزات با برندهای مختلف ارتباط ایجاد کرد.

محدودیت های شبکه مدباس

1 – کند بودن خطوط ارتباط سریال که بین 9600 تا 115000 بیت بر ثانیه کار می کنند و در مقایسه با شبکه های دیگر که سرعت 100 مگابیت و یا حتی گیگابیت دارند ، سرعت پایین محسوب می شود .

2 – در ارتباط RS232 فقط دو وسیله و در ارتباط RS485 تا 32 وسیله می توانند توسط مدباس شبکه شوند که برای پروژه های بزرگ شامل 500 وسیله کنترلی این محدودیت بزرگی است و باید از ساختارهای پیچیده استفاده شود .

3 – ارتباط سریال مدباس بصورت Master/Slave است و روی باس فقط یک وسیله اجازه صحبت با دیگر وسیله ها را دارد .

نسخه های مختلف شبکه مدباس

Modbus دارای سه نسخه است که در ویژگی ها با هم تفاوت دارند .

1 – Modbus RTU/ASCII که بصورت سریال روی لایه های فیزیکی RS232 و RS485 کار می کنند .

2 – Modbus TCP/IP که روی اترنت کار می کند .

3 – Modbus PLUS که بصورت Token Pass و با سرعت بالا طراحی شده است .

سئو سایت توسط شرکت کلینیک 24