بررسی تکنولوژی مولدهای مقیاس کوچک

بررسی تکنولوژی مولدهای مقیاس کوچک

در روش تولید پراکنده ، بجای تولید متمرکز و توزیع ، از نیروگاه های کوچک که در نزدیکی و یا در مجاورت محل مصرف تاسیس می شوند استفاده می شود لذا از میزان تلفات انرژی برق در نیروگاه های بزرگ شامل ۴% مصرف داخلی نیروگاه ها ، ۴.۵% تلفات شبکه های انتقال و ۱۷.۵ % تلفات شبکه توزیع که در روش تولید و انتقال و توزیع سنتی هدر می رفت جلوگیری می نماید .

بررسی تکنولوژی مولدهای مقیاس کوچک

انواع تکنولوژیهای مولد مقیاس کوچک به شرح ذیل می باشد :

  • موتورهای گازسوز رفت و برگشتی Gas Reciprocating Engines
  •  توربین های گازی/بخاری کوچک Mini Steam/Gas Turbine
  • میکرو توربین Micro Turbine
  •  توربین های بادی Micro Wind power
  •  مولدهای آبی کوچک Micro Hydro
  •  سلول خورشیدی Photovoltaic
  • پیل سوختی Fuel Cell