انواع تکنولوژیهای مولد مقیاس کوچک

در شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد کلیه مراحل طراحی و احداث نیروگاه های گازی کوچک مقیاس (ساخت ، راه اندازی، تامین تجهیزات، عملیات و نگهداری ، مهندسی )توسط پرسنل مجرب و متخصص قابل انجام می باشد.
انواع تکنولوژیهای مولد مقیاس کوچک به شرح ذیل می باشد :

– موتورهای گازسوز رفت و برگشتی Gas Reciprocating Engines
– توربین های گازی/بخاری کوچک Mini Steam/Gas Turbine
– میکرو توربین Micro Turbine
– توربین های بادی Micro Wind power
– مولدهای آبی کوچک Micro Hydro
– سلول خورشیدی Photovoltaic
– پیل سوختی Fuel Cell

در روش تولید پراکنده ، بجای تولید متمرکز و توزیع ، از نیروگاه های کوچک که در نزدیکی و یا در مجاورت محل مصرف تاسیس می شوند استفاده می شود لذا از میزان تلفات انرژی برق در نیروگاه های بزرگ شامل ۴% مصرف داخلی نیروگاه ها ، ۴.۵% تلفات شبکه های انتقال و ۱۷.۵ % تلفات شبکه توزیع که در روش تولید و انتقال و توزیع سنتی هدر می رفت جلوگیری می نماید .