اتصالات الکتریکی موتور ژنراتور برق

اتصالات الکتریکی موتور ژنراتور برق

اتصالات الکتریکی موتور ژنراتور برق:کارهای مربوط به نصب، سرویس و تعمیر تنها بایستی توسط کارشناسان با تجربه و واجد شرایط صورت گیرد.

هشدار

اتصالات الکتریکی بایستی مطابق با کدهای الکتریکی، استانداردها و سایر ملزومات مربوطه باشد.

حفاظت

کابلهایی که موتور-ژنراتور را به سیستم توزیع وصل می کنند، بوسیله یک مدار قطع کن که در مواقع بار بیش از حد مجاز یا اتصال کوتاه، جریان را قطع می کند، محافظت می شود.

بار دهی

به هنگام طراحی سیستم توزیع برق، حصول اطمینان از این مسئله که بار متوازن به ژنراتور اعمال می شود، از اهمیت خاصی برخوردار می باشد.

اگر بار اعمال شده بر روی یک فاز بیشتر از فازهای دیگر باشد، باعث افزایش بیش از حد دما در سیم پیچی ژنراتور، نامتعادل شدن ولتاژ خروجی فاز و آسیب دیدگی تجهیزات حساس سه فاز وصل شده به سیستم می شود.

مطمئن شوید که جریان هیچ یک از فازها از اندازه جریان ژنراتور بیشتر نمی باشد. برای اتصال به سیستم توزیع موجود، به منظور برآورده ساختن نیازها(جهت حفظ تعادل فاز در هر سه فاز)، شاید لازم باشد که سیستم توزیع دوباره سازماندهی شود.

ملزومات اتصال به زمین

شاسی دستگاه بایستی به زمین اتصال داشته باشد.

از آنجائیکه دستگاه بر روی ضربه گیر نصب می شود، به منظور جلوگیری از شکستگی های ناشی از ارتعاش، اتصال به زمین بایستی انعطاف پذیر باشد.

کابلها یا کلافهای اتصال به زمین بایستی دارای ظرفیت تحمل بار کامل جریان بوده و مطابق با قوانین باشند.

قبل از راه اندازی دستگاه، موتور-ژنراتور و تمامی تجهیزات همراه آن، از جمله تابلو برق بایستی به زمین متصل شوند.

اتصال به زمین باعث می شود که:

– از ولتاژ های متغیر سیستم جلوگیری شود.

– مانع ایجاد شوک الکتریکی ناشی از عدم عایق کاری می شود.

– باعث می شود که ایراد تک فاز براحتی قابل تشخیص باشد.

– مانع انتقال جریان در قطعات مجاور می شود.

محافظت ها

ژنراتور تک فاز دارای اتصال به زمین می باشد که بوسیله یک رله ساده و حساس به جریان که نسبت به هر جریانی که در مسیر زمین(ارت) باشد، واکنش نشان میدهد و تمام سیستم محافظت می شود.

مزایای اتصال به زمین نامحدود

– حفاظت تمامی اتصال به زمین تصادفی بر روی ژنراتور، اتصالات و سیستم

– حفاظت افراد

اتصالات به زمین تصادفی محدود

ترانسفورماتورهای جریان CT در تمامی فازها و نولهای سیستم نصب می شوند. حفاظت بوسیله یک رله ساده و حساس به جریان که نسبت به هر جریان در مسیر زمین (ارت) واکنش نشان میدهد، انجام می گیرد که فقط در محدوده مدار حفاظت، عمل می کند. مدار به دستگاه ژنراتور و محل نول مربوط به ترانسفورماتورهای جریان محدود می شود.

مزایای اتصال زمین محدود عبارتند از

– یک نوع محافظت مشخص فراهم می کند.

– احتمال قطع برق ژنراتور از مدار کمتر می شود.

– به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی موتور-ژنراتور یا کابلها در صورت وجود ایراد، رله محافظت را می توان در سطوح پایین تنظیم کرد.

اتصال زمین

ارت کردن یک رسانا به معنی اتصال به زمین می باشد. ( زمین یک رسانای الکتریکی است)

هدف از این کار:

– کاهش خطر به انسان

– تثبیت ولتاژ سیستم نسبت به زمین

– حصول اطمینان از این که ولتاژ بین هر یک از فازها و زمین بطور معمولی از ولتاژ فازهای سیستم تجاوز نمی کند.

– از نوسان پتانسیل محل نول جلوگیری می کند.

– ایجاد یک وسیله محافظتی در برابر خرابی جریان بین فاز و زمین

اتصال زمین موتور-ژنراتورهی ولتاژ بالا(HV)

در مورد سیستم های ولتاژ بالا، جریان اتصال کوتاه بین فاز و زمین چندین برابر بالاتر از سیستم ولتاژ پایین می باشد. به منظور محدود کردن این جریان تا حدی که مناسب برای ردیابی CT ها باشد، یک مقاومت اغلب بین نول و زمین در سیستم های ولتاژ بالا قرار داده می شود.

 


شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد بهترین شرکت مهندسی برق اصفهان

جهت ارتباط و تماس با شرکت به بخش تماس با ما سایت مراجعه نمایید.