آشنایی با مراحل برنامه ریزی و ساخت نیروگاه تولید پراکنده – قسمت اول

مراحل ساخت نیروگاه تولید پراکنده 

برای ساخت نیروگاه کوچک مقیاس تولید پراکنده و تولید همزمان چه مراحلی باید طی شود ؟  با توجه به افزايش روز افزون قيمت انرژي در کشور و اقبال صنايع براي مديريت انرژي هاي اتلافي در فرآيند توليد، از يک سو و سياست هاي حمايتي از ايجاد نيروگاه پراکنده توسط دولت از سوي ديگر، شرکت مهندسی برق روان پاسارگاد را بر آن داشت تا با گردآوری کادري مجرب در جهت ايجاد مجموعه ای توانمند براي طراحي اصولی کارخانجات توليدی و تغييرات آنها براي مديريت بهتر انرژي و تاسيس نيروگاههاي مقياس کوچک گام بر دارد.

مشخصات يك سيستم CHP ايده‌آل در نصب و اجرا شامل موارد زير است:

۱- نياز مبرم به استفاده از توان الكتريكي .

۲-  افزايش موارد كاربرد انرژي حرارتي نسبت به انرژي الكتريكي.

۳-  وجود الگوهاي بار پايدار و ثابت انرژي حرارتي و الكتريكي.

۴- طولاني‌بودن ساعات بهره‌برداري فرآيند.

۵- بالابودن قيمت برق شبكه يا عدم دسترسي به شبكه.

مرحله (1) : بررسي نمونه سايت موجود و امكان سنجي

  • دسته بندي مصارف و واحدهاي مختلف موجود در هر سايت
  • مطالعه مدارك و نقشه هاي واحدهاي موجود در هرسايت و استخراج ميزان نياز انرژي
  • تعيين انواع انرژي مورد نياز هر سايت با توجه به ماهيت واحد هاي موجود در آن ( مسكوني، تجاري و …) با لحاظ كردن طرح توسعه احتمالي آينده
  • تعيين نحوه تغييرات مصرف انرژي هر سايت
  • جمع بندي مباحث نيازسنجي و تعيين اينكه در سايت مورد نظر، اجراي طرح توليد همزمان مورد نياز است يا خير. در صورت مثبت بودن نتيجه، مراحل ذيل نيز بعنوان امكان سنجي اجراي طرح در مورد سايت انجام خواهد پذيرفت.
  • بررسي مسايل اجرائي شامل لوله كشي آب گرم ( يا بخار)، اتصال به شبكه برق، دسترسي به شبكه گاز و …
  • بررسي وضعيت كنوني سايت از نظر داشتن امكاناتي نظير سوله، نيروي فني بومي، ابزارآلات، تاسيسات مربوط به نصب و راه اندازي و بهره برداري مولد و مانند آن.
  • جمع بندي مباحث امكان سنجي و تعيين اينكه در سايت مورد نظر، اجراي طرح توليد همزمان ممكن است يا خير. در صورت مثبت بودن نتيجه، امتياز سايت (اولويت) بر مطالعه فوق تعيين مي گردد.
  •  ارائه اطلاعات فوق در قالب معرفي فرصت سرمايه گذاري.
  •  بر اساس نتايج بند فوق، سايت توسط كارفرما براي ادامه مطالعات انتخاب خواهد شد.

تولید همزمان برق و حرارت در تولید پراکنده