آشنایی با مراحل برنامه ریزی و ساخت نیروگاه تولید پراکنده – قسمت دوم

مراحل برنامه ریزی و ساخت نیروگاه تولید پراکنده 

در مقاله قبلی به بخشی از مراحل مورد نیاز برنامه ریزی و ساخت نیروگاه تولید پراکنده  اشاره شد ، در این بخش به ادامه بررسی مراحل بعدی می پردازیم : 

مرحله(2) : انجام بررسي هاي فني و تعيين مشخصات طرح احداث، مولد در سايت(هاي) فوق بخش اول:

تعيين ظرفيت بهينه مولد مورد نظر و معرفي دستگاه ها و طرح كلي بازيافت حرارت

 •  تعيين ظرفيت مولد(هاي) مورد نياز در هر سايت
 • تعيين نحوه استفاده واحدهاي مصرف کننده هر سايت از حرارت بازيافتي مولد و معرفي مناسبترين حالت بازيافت از دستگاههاي مولد برق جهت دستيابي به راندمان حداکثر
 • امکان سنجي بازيافت حرارت از مولد برق جهت مصرف در واحدهاي موجود در هر سايت و بررسي توجيه پذيري آن از ديدگاه اقتصادي
 • تعيين توان بهينه مولد(هاي) توليد همزمان با وجود سناريو هاي مختلفي نظير حداکثر سازي راندمان مجموعه، کاهش هزينه تمام شده، توليد برق بيش از نياز سايت و امکان فروش آن و …
 • ارائه نقشه جانمايي کلي مولدها در هر سايت جهت حداقل کردن هزينه هاي انتقال برق و گرما و با توجه به محدوديتهاي فيزيکي
 • تعيين دقيق نوع مولد، نوع دستگاههاي توليد برق و ظرفيت بهينه هريک با توجه به مطالعات فوق و شرايط سايت(دما، رطوبت، ارتفاع) و نياز موجود در هر سايت و انتخاب دستگاهها از توليدات سازندگان مطرح
 • معرفي مشخصات فني کامل دستگاههاي مولد برق انتخاب شده و سازندگان آنها و …

بخش دوم: طراحي شبکه مورد نياز

 • مطالعه شبکه هاي گاز رساني، برق رساني، آب موجود در هر سايت و تعيين شبکه هايي که بايستي تقويت شده يا توسعه داده شوند.
 • تهيه طرح اوليه اتصال خروجي الکتريکي مولد به شبکه برق منطقه و معرفي کمبودها و روش رفع آنها
 •  تهيه طرح کلي لوله کشي مورد نياز بين مولد و مصرف کننده هاي حرارت موجود در سايت

مرحله (3): انجام بررسي هاي اقتصادي و تهيه اطلاعات لازم براي تشريح ابعاد سرمايه گذاري براي سرمايه گذاران

 

 اخذ پيشنهاد فني – مالي از سازندگان دستگاه ها و پيمانکاران نصب و اجرا و مطالعه و بررسي و مذاکره براي تکميل آنها

برآوردهاي مالي سرمايه گذاري مورد نياز کل اجراي طرح شامل خريد تجهيزات اصلي و لوازم جانبي، نصب، راه اندازي، بهره برداري، آموزش و …

  • تهيه گزارش هاي مالي و نحوه استفاده از تسهيلات دولتي، منابع تامين آن  ، بانک عامل، ميزان سود تسهيلات مذکور و معرفي راهکارهاي قانوني جهت دستيابي به اين تسهيلات، ميزان آورده مورد نياز سرمايه گذاران و …
  • پيش بيني درآمدهاي طرح از زمان شروع بهره برداري تجاري از مولد توليد همزمان جهت اطلاع سرمايه گذاران.
  • استخراج مدل مالي طرح براي اطلاع سرمايه گذاران شامل نرخ بازده داخلي (IRR)، دوره بازگشت سرمايه، نرخ بازده آورده (ROE) ، نقطه سربه سر، خالص ارزش فعلي کل سرمايه گذاري و ….
  •  تهيه کليات برنامه زمان بندي دوره اجراي طرح براي هر سايت
  • شناسايي منابع براي تأمين مالي پروژه‌هاي طرف قرارداد
  • بررسي قوانين، شرايط و فرصت‌هاي تأمين مالي و سرمايه‌گذاري
  •  عقد قراردادها و يا تفاهم‌نامه‌هاي لازم با سازمانهاي مربوطه براي تأمين مالي پروژه‌ها
  • اقدامات اجرايي تأمين مالي پروژه‌ها و شركت‌ها از قبيل مذاكره، سفر، برگزاري نشست‌ها و مراجعه به ادارات و سازمان‌هاي مربوط، …

بیشتر بخوانید : دلایل رویکرد تکنولوژی تولید پراکنده را بشناسید !


مرحله 4: جمع بندي مطالعات و تهيه بسته هاي فني – مالي سرمايه گذاري براي سايتهاي مختلف

 • جمع بندي مطالعات و تهيه گزارش تشريحي از بررسي هاي انجام شده در مراحل فوق با هدف تهيه، تکميل و ارائه بسته هاي فني – مالي سرمايه گذاري در احداث مولد مقياس کوچک
 • تهيه بسته هاي سرمايه گذاري