انواع دیزل ژنراتور برقی

تقسیم بندی دیزل ژنراتور برقی 

دیزل ژنراتور برقی را می توان به سه روش تقسیم کرد: حالت دائم کار ، پرایم یا اضطراری.

  1. دیزل ژنراتور دائم کار یا کانتینیوز یا CONTINUS چیست؟ این ژنراتور بگونه ای طراحی می شود که خاموشی آن بندرت باشد و دائما برق تولیدی خود را به مصرف کننده عرضه کند.
  2. دیزل ژنراتور پرایم ، اصلی یا اولیه PRIME چیست؟ ژنراتور پرایم بگونه ای طراحی می شود که مولد تامین برق اصلی مجموعه باشد. چرا که برق شهر در آن منطقه موجود  نیست مانند معادن . ساعت کار کرد آن بالاست (معمولا 8 ساعت کاری).
  3. دیزل ژنراتور اضطراری یا آماده به کار یا استند بای یا پشتیبان یا امرجنسی یا STANDBY چیست؟ ژنراتورهای اضطرای در مواقعی طراحی میشوند که شبکه برق اصلی وجود داشته باشد. ژنراتور امرجنسی فقط بعنوان تامین کننده برق اضطراری با ساعت کاری پایین کار می کند.

معمولا این ژنراتور کوچکتر از ژنراتورهای پرایم و دائم کار است. ژنراتور اضطراری تامین کننده برق بخش های ضروری مصرف کننده میباشد.

ساخت انواع دیزل ژنراتور برق اضطراری بدون صدا ساختمان قیمت

ژنراتورهای پرایم و دائم کار بسیار شبیه به هم هستند. که معمولات به عنوان منبع اصلی مولد برق عمل می کنند. و طراحی شده اند تا به طور مداوم یا برای مدت زمان طولانی کار کنند. تفاوت عمده بین ژنراتور پرایم و دائم کار این است که ژنراتورهای دائم کار طراحی شده اند که به طور مداوم با بار ثابت سازگار کار کنند.

در حالی که ژنراتورهای اصلی یا پرایم برای مدت زمان طولانی در بار متغیر طراحی شده اند. نوع دیگری از ژنراتور – آماده به کار یا اضطراری میباشد که فقط زمانی که برق شبکه برق یا منبع اصلی برق وجود دارد در وضعیت پشتیبان قرار دارد.

مانند یک خودرو که به طور مداوم برای ساعت های طولانی کار می کند، ژنراتورهای دائم کار یا پرایم نیز باید برای کنترل بارهای سنگین مورد پشتیبانی قرار گیرند. علاوه بر این، این واحدها باید بتوانند اصطکاک بین قطعات متحرک را برای دوره های طولانی مدت اداره کنند. و همچنین تولید گرما را کنترل کنند. این باعث می شود که ژنراتورهای اصلی یا پرایم گران تر از ژنراتورهای ظرفیت مشابه مورد استفاده برای پشتیبان و آماده به کار باشند.

ویژگی های متعددی وجود دارد که باید در ژنراتورهای برق دیزلی دائم کار گنجانده شود تا بتوانند به طور موثر در طول مدت زمان طولانی کار کنند.


بررسی و محاسبه مصرف سوخت دیزل ژنراتور