تفاوت میان سیستم های هیدرولیک و پنوماتیک

مقایسه سیستم های هیدرولیک با پنوماتیک

سیستم های انرژی سیال در دو بخش دسته بندی می شوند:

در هیدرولیک از یک مایع که معمولا روغن های بر پایه ی نفت خام است برای انتقال انرژی استفاده می شود .

در پنوماتیک سیال مورد استفاده یک گاز میباشد، تفاوت اصلی بین هوا و روغن این است که هوا قابل تراکم است. هر یک از این ویژگی ها مزایا و معایبی دارند که باید با توجه به نیاز های سیستم از ان ها استفاده کرد.

موارد کاربرد سیستم هیدرولیک

۱- هنگامی که قدرت زیادی مورد استفاده باشد.

۲- هنگامی که حرکت اهسته و یکنواخت مورد نیاز باشد.

۳- هنگامی که دقت حرکت عملگر ها زیاد باشد .


مزیت های سیستم هیدرولیک 


موارد کاربرد سیستم پنوماتیک

۱- هنگامی که نیروی زیادی مورد نیاز نباشد.

۲- هنگامی که دقت حرکتی بالای مورد نیاز نباشد.

۳- هنگامی که نیاز باشد تا عملگر ها عکس العمل سریعی داشته باشند.

کاربرد انرژی سیالات در صنایع

۱- هیدرولیک خودروی

۲- هیدرولیک صنعتی

۳- پنوماتیک صنعتی