مزیت های کاور برای تولید ژنراتور کم صدا

کاور های صداگیر برای ایمنی گام های مهمی را برداشته اند . مثلا در گذشته مخزن این کاور ها بصورت عادی تولید میشد و میشود اما در بعضی از کشور های پیشرفته جهان مخزن باید حتما ضد انفجار تعبیه شود تا از لحاظ ایمنی در ساطح بالایی قرار داشته باشد. یکی دیگر از مواردی که در سال های اخیر در ساخت کاور های صداگیر مد نظر میباشد ، این است که هنگامی که درب های آن بسته میشود باید تمامی درزهای آن بصورت پلمب عمل کنند. این به آن دلیل است که اگر روغن نشت کرد به هیچ عنوان به خارج از کانوپی راه پیدا نکند یا همچنین نش...
بیشتر