کلید خلأ از چند قسمت تشکیل شده است ؟

کلید خلأ
کلید خلأ نظر به اینکه اصولاً حامل‌های باردار (الکترون‌های آزاد) باعث هدایت جریان در فلزات و ایجاد قوس الکتریکی در عایق‌ها می‌شوند، لذا در خلأ کامل، چون هیچ عنصری وجود ندارد که حامل الکترون‌ها باشد، باید جدا شدن دو کنتاکت فلزی جریان دار به احتمال قوی بدون ایجاد انجام گیرد. با توجه به این اصل مهم کلید‌های فشار قوی که کنتاکت‌های آن در خلأ از هم جدا می‌شوند ساخته شده است. کلید خلأ بطور کلی از سه قسمت اصلی زیر تشکیل شده است ۱- کپسول خلأ از فولاد، کرم، نیکل با کنتاکتور‌ها ۲- نگهدارنده کنتاکتور‌...
بیشتر