ژنراتور ترموالکتریک تولید شده از پنبه

ژنراتور ترموالکتریک
ژنراتور ترموالکتریک محققان دانشگاه ماساچوست (دانشگاه ماساچوست در امهرست یکی از دانشگاه‌های دولتی ایالات متحده آمریکا است که در شهر امهرست در ایالت ماساچوست واقع است و به عنوان یک مجموعه تحقیقاتی با فعالیت خیلی بالا رده بندی می‌شود. این دانشگاه مادرِ مجموعه پنج دانشگاه ایالتی ماساچوست و بزرگترین آن‌ها محسوب می‌شود. چهار دانشگاه دیگر عبارتند از دانشگاه ماساچوست در بوستون، لُووال، دارموث و دانشکده پزشکی وُوستر که همراه با امهرست ۶۵۰۰۰ دانشجو دارند.) موفق به ساخت ژنراتور ترموالکتریک با پنبه شده...
بیشتر