نحوه عملکرد پروتکل مدباس چگونه است ؟

پروتکل مدباس
نحوه عملکرد پروتکل مدباس   پروتکل مدباس بصورت Master/Slave کار می کند. یعنی همواره یک وسیله بعنوانMaster (فرمانده) و بقیه وسیله ها به عنوان Slave (فرمانبر) لحاظ می شوند. بدین صورت که هرگاه Master به یک دستگاه Slave با آدرس مخصوص خودش فرمانی ارسال می کند آن دستگاه جواب را به Master برمی گرداند. این پروتکل داده ها را از سطح فیلد دریافت و ضمن پردازش، آنها را به سطح نظارت ارسال می کند تا دستورالعمل کنترلی مناسب بر اساس داده های دریافتی، آلارم ها و رویدادها اتخاذ گردد MODBUS سریال از سرعت بالا...
بیشتر

دلایل کاربرد پروتکل Modbus در محیط های صنعتی چیست ؟

مدباس
چه دلایلی باعث می شود پروتکل Modbus در محیط های صنعتی استفاده شود ؟ دلایلی که پروتکل Modbus در محیط های صنعتی کاربرد فراوانی دارد عبارتند از: جهت کاربردهای صنعتی توسعه و گسترش یافته است . به صورت رایگان منتشر شده است . گسترش پذیری و نگهداری ساده ای دارد . اجازه انتقال بیت ها و بایت ها را بدون محدودیت خاصی به تولید کننده دستگاه می دهد . پروتکل Modbus جهت برقراری ارتباط بین تعداد زیادی (تا 247) دستگاه متصل به یک شبکه استفاده می شود، به عنوان مثال دما و رطوبت اندازه گیری شده توسط ...
بیشتر