تبدیل سیگنال‌های وای فای به برق

تبدیل سیگنال‌های وای فای به برق
تبدیل سیگنال‌های وای فای به برق این دستگاه در واقع نوعی آنتن یکسو کننده است که سیگنال‌های جریان متناوب (AC) امواج الکترومغناطیس را به برق جریان مستقیم (DC) تبدیل می‌کند. این آنتن به دستگاهی متصل می‌شود که با استفاده از یک نیمه رسانای دو بعدی بسیار نازک با ضخامت چند اتم ساخته شده است. محققان برای تولید نیمه رسانای مورد استفاده در این دستگاه از یک ماده دوبعدی جدید موسوم به مولیبدن دی سولفید استفاده کردند که با ضخامت ۳ اتم یکی از نازک‌ترین نیمه رسانا‌های موجود در جهان محسوب می‌شود. سیگنال ...
بیشتر