تولید برق با الهام از عمل تنفس چگونه است ؟

تولید برق با الهام از عمل تنفس
تولید برق با الهام از عمل تنفس محققان دانشگاه "استنفورد" با الهام از عمل تنفس یک تکنیک جدید برای تولید نیروی پاک برق ابداع کرده‌اند. در این راستا یک دستگاه طراحی کرده‌اند که آب را به سوخت تبدیل می‌کند و روش کارایی آن نیز بر اساس عملکرد ریه‌های انسان است. این گجت که صد برابر نازک‌تر از مو انسان است، آب را به اکسیژن و هیدروژن تبدیل می‌کند که این امر به این معنا است که می‌توان از این دستگاه برای تولید انرژی پاک و بدون کربن برق استفاده کرد. محققان پروژه معتقدند این روش می‌تواند به فناوری‌ها...
بیشتر