اجزای تشکیل دهنده موتور برق

اجزای تشکیل دهنده موتور برق
اجزای تشکیل دهنده موتور برق | موتور: این بخش از موتور برق قسمت تامین کننده انرژی اصلی مکانیکی را بر عهده دارد. موتور قسمت اصلی یک موتور برق است که در آن انرژی مکانیکی دستگاه در آن تبدیل به انرژی برق می گردد و هرچقدر توان موتور بالاتر باشد میزان برق تولید آن نیز بیشتر می باشد. سیستم سوخت: وظیفه سوخت رسانی به موتور را دارد. آلترناتور: که وظیفه تامین انرژی الکتریکی را بر عهده دارد. پانل برق: تجهیزات خروجی برق AC , DC همچنین کنترل و محافظت از موتور و ژنراتور را بر عهده دارد. روغن: ب...
بیشتر

ارتباط برق و جهان طبیعی

برق و جهان طبیعی  اگر به بدن انسان ولتاژی اعمال کنیم باعث می‌شود که جریان الکتریکی از بافت‌های آن عبور کند، با اینکه رابطهٔ بین این‌ها غیر خطی است ولی با افزایش ولتاژ جریان عبوری نیز زیاد می‌شود. آستانه درک انسان با توجه به فرکانس و مسیر عبوری جریان متغیر است ولی برای فرکانس اصلی (در آسیا ۶۰ هرتز) بین ۰٫۱ تا ۱ میلی‌آمپر متغیر است. با این وجود یک جریان ضعیف در حد میکروآمپر در شرایط مشخصی به عنوان الکترولرزه توسط بدن تشخیص داده می‌شود. اگر جریان خیلی قوی باشد موجب انقباض ماهیچه‌ها، تارلرزه ق...
بیشتر

نحوه استفاده از موتور برق

اندازه گیری میزان مصرف توان راکتیو و در صورت بالا بودن توان راکتیو امکان نصب  خازن مناسب در کنارموتور برق باعث بهبود عملکرد موتور برق خواهد بود. همچنین استفاده از راه اندازهای نرم برای مصارف الکتروموتوری و جلوگیری از ضربه استارت اولیه آنها باعث بهبود عملکرد آن خواهد بود.   بهترین حالت استفاده از موتوربرق در بار نامی بوده و استفاده از موتوربرق در حداکثر توان در زمانهای طولانی ممکن است به موتور برق آسیب برسد.   نگهداری و تعمیرات بموقع و بازدیدهای دوره ای به منظور حفظ بازده موتورها و تجهی...
بیشتر