آشنایی با میکروتوربین ها و انواع آن

آشنایی با میکروتوربین ها و انواع آن
آشنایی با میکروتوربین ها و انواع آن | میکرو توربین‌ها توربین‌های احتراقی کوچکی هستند که تقریباً به اندازه یخچال هستند و خروجی آن‌ها بین 25 تا 500 کیلووات است. بیشتر میکرو توربین‌ها شامل یک کمپرسور، محفظه احتراق، توربین، دینام، ری کوپراتور (دستگاهی که گرمای هدر رفته را برای افزایش راندمان مهار می‌کند) و ژنراتور است. انواع میکرو توربین‌ها    میکرو توربین‌ها بر اساس تربیت فیزیکی اجزای تشکیل دهنده دسته‌بندی می‌شوند: تک محور یا دو محور، سیکل ساده یا ری کوپراتوری، خنک کاری درونی و باز گرمایش. این ...
بیشتر