قارچی که برق تولید می‌کند

قارچی که برق تولید می‌کند
قارچی که برق تولید می‌کند محققان برای این کار از یک باکتری خاص موسوم به سیب سبز استفاده کرده اند که به رنگ آبی و سبز بوده و از طریق فوتوسنتز قادر به تولید انرژی است. فرایند طی شده بدین منظور مشابه فرایند فوتوسنتز گیاهان است. پژوهشگران مرکز فناوری استیونز که این قارچ را ابداع کرده اند می‌گویند قبلا هم محصولاتی در طبیعت شناسایی شده بود که قادر به تولید برق هستند، اما این کار مدت زمان زیادی طول نمی‌کشد، زیرا اجزای افزوده شده به آن‌ها برای تداوم بخشیدن به تولید برق نمی‌تواند کارآیی زیادی داشت...
بیشتر

مقره چرخی

انواع مقره های خطوط هوایی الف) مقره های سوزنی (میخی) ب) مقره های آویزان (در مقره های خطوط هوایی) پ) مقره های سنتی د) مقره های مهار ﻫ )مقره های استوانه ای ز) مقره چرخی از این مقره ها در خطوط فشار ضعیف 400 ولت استفاده می شود. این مقره ها توسط تسمه فلزی U شکل به نام اتریه و پین واشپیل به پایه های خطوط توزیع هوایی بسته می شوند و سیم هوایی شبکه بر روی شیار چرخی مانند مقره قرار می گیرد و از آن به عنوان مقره کششی نیز استفاده می شود و در دو نوع یک شیاری و دو شیاری استفاده می شود.
بیشتر