پیشرانه درون‌سوز وانکل ( مزیت ها و معایب )

پیشرانه درون سوز وانکل
پیشرانه درون‌سوز وانکل پیشرانه درون‌سوز وانکل یا دوار ، نوعی موتور درون‌سوز است که از طراحی دوار با دایره‌ای خارج از مرکز برای تبدیل فشار به نیروی چرخشی استفاده می‌کند پیشرانه درون‌سوز وانکل (یا موتور دوار که به‌خاطر مخترع آن فلیکس وانکل موتور وانکل نامیده می‌شود) نوعی موتور درون‌سوز است که به جای حرکت رفت و برگشتی پیستون‌ها، از یک طراحی دوار با دایره‌ای بیرون از مرکز برای تبدیل فشار به نیروی چرخشی استفاده می‌کند. اجزای اصلی آن روتور، محفظه روتور، محور خروجی، شمع جرقه زنی، قطعات آب‌بندی می...
بیشتر