آشنایی با موتور دو زمانه

آشنایی با موتور دو زمانه
موتور دو زمانه چیست؟و چطور کار میکند؟ آشنایی با موتور دو زمانه | شما می توانید یک موتور دو زمانه را در هر وسیله ای مانند موتورسیکلت، اره برقی و جت اسکی ببینید. موتورهای دو زمانه سه مزیت مهم نسبت به موتورهای چهار زمانه دارند. این مزایا عبارتند از: ۱) موتورهای دو زمانه سوپاپ ندارند. همین امر ساختمان آنها را ساده تر و وزن شان را کمتر کرده است. ۲) در موتورهای دو زمانه به ازای هر دور چرخش میل لنگ، یک حرکت انبساطی داریم، در حالی که در موتورهای چهار زمانه به ازای دو دور چرخش میل لنگ، یک حرکت انب...
بیشتر