آشنایی با انواع موتورهای احتراق داخلی سیلندر پیستونی

موتور های احتراق داخلی سیلندر پیستونی
 انواع موتورهای احتراق داخلی سيلندر پيستونی موتورها پيستوني ، همان موتورهای احتراق داخلی مي باشند كه از اصول مربوط به موتورهاي ديزلي و بنزيني پيروي مي كنند. اگر چه موتورهاي پيستوني  اختلاف خيلي كم با توربين هاي گازي دارند ولي اين اختلاف بسيار مهم است . موتورهاي رفت و برگشتي راندمان الكتريكي بالاتري دارند اما استفاده از انرژي حرارتي توليد شده توسط آنها دشوارتر است . همچنين داراي دماي پايين تري مي باشد زيرا اين دما در سيستم خنك كاري موتور و گازهای خروجي پراكنده مي شود. بر اساس روش اشتعال موت...
بیشتر

آشنایی با پیشینه موتور درون‌سوز ( احتراق داخلی )

موتور درون سوز
موتور درون سوز  «موتور درون‌سوز» (internal combustion engine) یا به اختصار «ICE» سیستمی است که احتراق سوخت آن در محیط بسته‌ای به نام «محفظه‌ی احتراق» (combustion chamber) صورت می‌گیرد. واکنش سوختن با تولید گرمای بسیار زیاد، منجر به افزایش دما و فشار می‌گردد. بعد از انفجار، سیال اجازه دارد منبسط شود. این انبساط در ادامه منجر به ایجاد حرکت برای مثال در پیستون‌ها، «روتور» (rotor) یا حرکت کل موتور می‌گردد. این فرایند با فرایندی که در «موتورهای احتراق خارجی» (external combustion engines) مانن...
بیشتر