معرفی اتوبوس های هیدروژنی تویوتا

معرفی اتوبوس های هیدروژنی تویوتا
معرفی اتوبوس های هیدروژنی تویوتا؛ ژنراتورهای برق سیار در زمان بحران کمپانی تویوتا قصد دارد فروش اتوبوس های پیل سوختی را تحت برند خود از اوایل سال ۲۰۱۷ شروع کند. طبق برنامه های این خودروساز پرآوازه ژاپنی، ۱۰۰ دستگاه از این اتوبوس ها در محدوده شهری توکیو به کار گرفته خواهند شد تا به تدریج با ایجاد آمادگی در بین اذهان عمومی، زمینه برای پذیرش سایر خودروهای هیدروژنی فراهم شود. در همین راستا سازمان حمل و نقل کلان شهر توکیو دو دستگاه از این اتوبوس های هیدروژنی را در مسیرهای ثابت به خدمت خواهد گر...
بیشتر