معافیت حق بیمه تجهیزات در قرارداد‌های شرکت‌های توزیع ابلاغ شد

معافیت حق بیمه تجهیزات
مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، معافیت حق بیمه تجهیزات در قرارداد‌های منعقده شرکت‌های توزیع نیروی برق را به ادارات کل بیمه‌ای استان‌ها ابلاغ کرد. به گزارش برق نیوز، با پیگیری‌‎های  سندیکا و جلسات کارشناسی متعدد کمیته حقوقی و قرارداد‌ها برای متقاعدسازی سازمان تأمین اجتماعی درخصوص تغییر در نحوه محاسبه حق بیمه موضوع ماده ۴۱ قانون تأمین اجتماعی، مدیرکل وصول حق بیمه سازمان تأمین اجتماعی، معافیت حق بیمه تجهیزات در قرارداد‌های منعقده شرکت‌های توزیع نیروی برق را به ادارات کل بیمه‌ای استان...
بیشتر