میزان مصرف سوخت درژنراتورهای گازی

میزان مصرف سوخت درژنراتورهای گازی
میزان مصرف سوخت درژنراتورهای گازی متغیر بوده و بر اساس 3 فاکتور توان ژنراتور، بار تحمیل شده به ژنراتور و استانداردهای موتور احتراقی از لحاظ راندمان مصرف سوخت می باشد. به عنوان نمونه یکی از ژنراتور گازی پر کاربرد ما که توان 30KVA می باشد و ساخت شرکت موتور سازان تبریز است که در حالت توان اضطراری 33KVA خروجی دارد و مصرف گاز آن در این حالت 13 متر مکعب گاز در ساعت با فشار 1/4 پوند براینچ (PSI) می باشد و در حالت 0.75 توان اضطراری 10.6 متر مکعب برساعت و در حالت %50 توان اضطراری 8.3 متر مکعب بر ساعت...
بیشتر