مزیت هایی که موتور برق گازی نسبت به بنزینی و دیزلی دارد

موتور برق گازی
موتور برق گازسوز یک وسیله کارآمد و با قدرت برای تولید برق است. گاز شهری و کپسول می‌تواند منبع سوخت مورد نیاز موتور برق گازسوز و ژنراتور گازسوز را تامین نماید و به عنوان یکی از ارزان ترین و موثرترین سوخت های غیر قابل تجدید برای تولید برق شناخته شده است. البته از لحاظ قیمت سوخت زغال سنگ ارزان ترین قیمت را دارد ولی آلودگی بسیار زیادی را تولید می‌کند. گاز به طور معمول روش تولیدی شبیه به نفت دارد ، که ابتدا به صورت مایع به قسمت های مختلف پالایشگاه فرستاده می‌شود و پس از آن وارد لوله های گاز م...
بیشتر