مزایا و معایب CHP به چه صورت است؟

مزایا و معایب CHP | شرکت مهندسی برق اصفهان
مزایا و معایب CHP یا واحدهای تولید همزمان مزایا و معایب CHP به شرح زیر می‌باشد: مزایا مزایا و معایب CHP:برتری‌های مربوط به بازده این نیروگاه‌ها چنان که قبل‌تر اشاره شد، همچنان مطرح است، اما باید به مزایای محیط‌زیستی نیز توجه کرد. اگر از احتراق هر مقدار سوخت فسیلی جلوگیری کنیم، از تولید مقدار زیادی کربن دی اکسید و ورود آن به جوّ پیشگیری کرده‌ایم که خود اندکی از شدت روند گرمایش جهانی می‌کاهد. کاهش احتراق سوخت‌های فسیلی به کاهش آلودگی هوا و مشکلات مربوط به آن و همین‌طور کاهش آلودگی آب و باران...
بیشتر